Algúm día

Os média e a história han falar de genocídio, crime contra a humanidade e a nossa sociedade limpará a consciência condenando os criminais que van seguir a súa vida nun segundo plano como se nada sucedera.

Pero esse día ja será tarde para as vítimas

Comments are closed.

Staypressed theme by Themocracy